Derfor er rengøring af overflader vigtigt

I modsætning til hvad mange tror, er langt de fleste bakterie- og virusinfektioner forårsaget af kontakt med kontaminerede overflader. Når en smittet person hoster eller nyser, spreder der sig små dråber, der indeholder virus. Når disse dråber spreder sig i luften, kan de indåndes af andre eller sætte sig på næse, mund og øjne og dermed smitte. De fleste dråber falder dog til jorden eller på overflader inde for få meter.  

De fleste infektioner er altså forårsaget af kontakt med kontaminerede overflader. En smittet person kan overføre virus på overflader, som fx dørhåndtag eller bordkant, ved at hoste, nyse eller berøre overfladen med hænderne. Den næste person, der berører overfladen kan derefter overføre virus til egen mund, næse eller øjne.  

Virus kan leve på overflader i flere dage

Når virus bliver overført til en overflade, kan den overleve på overfladen i op til flere dage. Nyere studier viser fx, at SARS-CoV-19 (Covid-19) kan leve på overflader i op til 3 døgn (1). Derfor er rengøring og desinfektion af overflader essentielt for at minimere smittespredning og øge hygiejnen.  

Men hvordan sikrer man rigtig desinfektion af overflader?

 

Identificer de farligste overflader

Bakterier og vira er en del af vores dagligdag, og nogle af dem bidrager til vores sundhed, mens andre kan være skadelige. Disse mikroorganismer kan findes alle på alle overflader  på vores kroppe, på jorden, i luften og i vand. Rengøring og desinfektion af overflader kan derfor virke som en stor og ressourcekrævende opgave. Heldigvis er det dog ikke nødvendigt at rengøre alle overflader for at minimere smittespredning.  

Ved at identificere de farligste overflader, når man langt. Her bør du overveje, hvilke overflader, der i realiteten bør identificeres som store smittespredere. Mange har fokus på personlige ejendele, såsom telefoner, tastatur eller briller. Disse enheder kan også opbevare mange mikroorganismer, men faktum er, at vi ikke deler fx vores telefon med andre. Der er derfor ikke stor fare for, at telefonen kan smitte andre.  

For at minimere smittespredningen i din organisation, vil du i stedet profitere mere ved at fokusere på overflader, der bliver berørt ofte og af mange forskellige mennesker. Dette kan være kaffemaskinen, toilettet, bordkanter og dørhåndtag. Da disse overflader bliver berørt af mange forskellige mennesker, bidrager de også til hurtig spredning af bakterier og vira.  

 

Dørhåndtaget er en stor smittespreder

Dørhåndtaget er en af de overflader, der bliver berørt oftest og af flest. Det er dermed også en af de største smittespredere i din organisation. Studier viser fx, at et kontamineret håndtag kan overføre virus til de næste 14 personer, der benytter håndtaget (2). Det er ikke sikkert, at alle disse 14 personer får overført virus til mund, næse eller øjne, men de vil alle bidrage til at sprede den til resten af kontoret, når de færdes rundt efterfølgende. Faktisk kan bare ét kontamineret håndtag overføre virus til 40-60% af personalet på blot 4 timer (3).  

Du kan altså spare meget tid og ressourcer ved, først at identificere de store smittespredere og dernæst angribe disse effektivt og vedvarende. 

Rengøring og desinfektion af overflader kan være en stor udfording, men herunder er de tre vigtigste punkter noteret, så du kan udarbjede den rigtige struktur til din virksomhed. 

 

Identificer farlige
overflader

Fx dørhåndtag, toiletter osv. og beslut, hvordan de skal rengøres.

Implementer
rengøringsplan

og brug de rette redskaber til at desinficere.

Vedligehold
og revider

Sørg for at jeres indsats er vedvarende og revider løbende, så hygiejnen kan forbedres.

(1) Neeltje van Doremalen et al.(2020 ). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine

(2) Barker, J., Vipond, I., & Bloomfield, S. (2004). Effects of cleaning and disinfection in reducing the spread of Norovirus contamination via environmental surfaces. Journal of Hospital Infection 58, 42–49.

(3) Gerba, C. (2014). How quickly viruses can contaminate buildings — from just a single doorknob. American Society for Microbiology.