FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af stats- og regeringsledere for verdenen på FN-topmødet i New York d. 25. september 2015. Dette markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, og målene trådte i kraft d. 1. januar 2016. Frem til 2030 skal disse mål skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, men også planeten vi bor på.

Disse mål forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hos Sun & Safe forstår vi, de udfordringer som vi står overfor i dag, som bl.a. ulighed, fattigdom, mangel på naturressourcer, samt miljøforurening og klimaforandringer.

Vi tror, at alle har et ansvar for at passe på vores planet og de mennesker, der bor på den. Vi lægger derfor stor vægt på at gøre vores del for at opnå FNs verdensmål. Store dele af vores forretningsmodel er baseret på løsningen af udfordringer. Covid-19 har medbragt sociale, økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer, og vi mener, at det af vigtigt, at vi lærer af situationen.

Vores verden kommer måske aldrig til at blive den samme igen, men med vores UVHandle, forsøger vi at gøre vores del for at opnå nogle af FNs verdensmål.

Covid-19 har lagt pres på både vores økonomi og sundhedsvæsen.

Pandemien har sat store dele af økonomien på pause med lukninger, færre kunder, sygefravær og begrænset arbejdsindsats. Samtidig har den presset vores sundhedsvæsen, som har været på overarbejde med manglende pladser, større ventetider og manglende udstyr. Det er derfor vigtigt, at vi aktivt forsøger at skabe forandringer, der sikrer, at vi ikke står i samme situation igen i fremtiden.

Med vores UVHandle har vi udviklet en løsning, der minimerer risikoen for smittespredning af virus og bakterier. UVHandlen er et produkt, der desinficerer nogle af de mest berørte overflader i alle bygninger; dørhåndtag. Vi har i samarbejde med UV-eksperterne, Naturlig Desinfektion, udviklet en metode som desinficerer sikkert og er understøttet af forskning. UVHandlen monteres på døren og vil, ved hjælp af UV-C, desinficere dørhåndtaget efter hvert brug. Der er derfor ikke behov for brug af alkohol eller andre sundheds- og miljøskadelige kemikalier. Produktet er nemt at montere og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse, udover opladning af batterier hver 4-6 måneder.

Med dette produkt har vi skabt en løsning, der aktivt bidrager til FNs Verdensmål nr. 3, Sundhed og Trivsel. Ansattes, kunders og gæsters sundhed og sikkerhed bør altid være første prioritet. Vores UVHandle kan derfor bruges i alle organisationer for at minimere risikoen for smitte. Produktet kan bruges i hospitaler, skoler, plejehjem, kontorer, fabrikker og mange flere for at sikre en mere sikker fremtid.

Vandmangel påvirker mere end 40% af verdens befolkning.

Det er et tal, som forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. I 2011 oplevede 41 lande vandstress og ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Disse tendenser forværres af tørke og ørkendannelse og i 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.

For at opnå adgang til vand og sanitet for alle kræves det, at vi investerer i infrastruktur, leverer sanitære faciliteter og fremmer hygiejne på alle niveauer. Sun & Safe bidrager til dette mål ved, først og fremmest, at fremme hygiejne- og sanitetsforhold. Derudover skaber vi fokus omkring UV-teknologien og dens muligheder. Der er utallige muligheder med UV til desinficering og rengøring af overflader, men også luft og vand. Fordelen er her, at vi minimerer forbruget af skadelige kemikalier og dermed beskytter vores økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder.